Hållbarhet

Lyssna, hitta, agera

Tänk hållbart och framtidssäkra ditt företag

Ett bra hållbarhetsarbete framtidssäkrar företaget och kan med fördel bli en hörnsten i din kommunikation. På IPM Ulricehamn kan vi hållbarhetsredovisning och vi jobbar med företag som vill bygga upp, utveckla och kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

Hållbart företagande är att bygga lönsamhet för framtiden. Genom att öka produktiviteten med mindre resursåtgång, öka försäljningen utan att tumma på socialt ansvar och bygga förtroende hos kunderna genom underbyggd hållbarhetskommunikation kommer ditt företag att fungera bättre – och ditt varumärke stärkas.

Hållbarhetsredovisning är från och med 2017 obligatoriskt att upprätta för företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier: Mer än 350 miljoner SEK i omsättning, mer än 175 miljoner SEK i balansomslutning, fler än 250 anställda.

Det första och viktigaste steget i en hållbarhetsredovisning är att göra en väsentlighetsanalys i vilken du får kontroll över vilka frågor dina intressenter värderar och var du har påverkan. Det är dessa frågor du ska koncentrera redovisningen kring. Det andra steget är att använda hållbarhetsredovisningen i det långsiktiga arbetet och göra redovisningen till en process för förbättring.

På IPM Ulricehamn är vi utbildade inom redovisning enligt GRI G4, den ledande metoden för hållbarhetsredovisning.

Kontakta oss

Kontakta oss för att framtidssäkra ditt företag