Insikt och strategi

Lyssna, hitta, agera

”Vi hittar – vi hittar inte på"

Våra mest framgångsrika kundcase bottnar i ett insikts- och strategiarbete. Här jobbar vi tätt tillsammans med ledningsgrupp eller marknadsavdelning för att tillsammans forma den bästa vägen framåt.

Vi gillar djupintervjuer som arbetsmetod, med målet att förstå vad dina kunder vill ha. Intervjuer med kunder, tidigare kunder, medarbetare och partners formas till en helhetsbild som bildar en grund av insikter. Härifrån skapas en framtidsstrategi.

Effektkartläggning är en metodik vi gärna använder oss av för att skapa en bild av olika vägar framåt. I en effektkartläggning identifieras bland annat målgrupper, behov och kommunikationsvägar. En kartläggning kan bilda underlag för en ny sajt, ett omtag kring hela onlinenärvaron eller en framtidsstrategi för bolaget i stort.

Kontakta oss

Kontakta oss för hitta rätt