Koncept och design

Lyssna, hitta, agera

Förmedla känslor

Ditt företag är inte bara dina varor och tjänster. Hur du förpackar ditt utbud, i text, bild och grafisk form avgör till stora delar vem du är, i andras ögon.

En varumärkesplattform lägger grunden för vem du är. Som företag handlar det till viss del om att sticka ut i mängden, men lika mycket om att vara konsekvent och ha en röd tråd i det du gör. Att du är du, oavsett kanal och tillfälle.

På IPM jobbar vi med varumärken från grunden. Vi gör kommunikationskoncept och grafiska profiler. Som det mesta vi gör har vi ett digitalt fokus i vårt konceptarbete och i vår grafiska produktion.

Har du behov av enklare designuppdrag för en pdf eller en trycksak ordnar vi såklart det också.

Kontakta oss

Kontakta oss för att se över ditt varumärke