Varumärkesstrategi

Lyssna, hitta, agera

"Det handlar om att hitta, inte hitta på."

”Vi utvecklar varumärken som får företag att växa”, brukar vi säga. Varumärket är bolagets viktigaste tillgång. Här finns affärsidé och vision. Vi hjälper företag med allt från att paketera erbjudande till positionering i förhållande till konkurrenter, intern implementering och att bli en attraktiv arbetsgivare. När vi jobbar med varumärkesutveckling jobbar vi nära ledningsgrupp och chefer.

I en föränderlig värld är det varumärket som utgör basen. I varumärket bör din vision och affärsidé rymmas och dessa ska genomsyra hela företaget. Det blir den gemensamma spelidén, den som vi agerar och beslutar efter i allt vi gör.

Idag finns en mängd leverantörer som förmodligen har produkter som liknar dina och varumärket blir då din största chans att särskilja dig från dessa. Därför bör också ditt mervärde rymmas i varumärket – det som gör dig unik jämfört med dina konkurrenter. 

Vill du stärka ditt varumärke men vet inte var du ska börja? Vi sätter oss ner för att tillsammans se över ert behov samt era förutsättningar och mål. Vi hjälper dig genom allt från nulägesanalys till en plan för hur du ska utmärka dig från konkurrenterna, för att därefter ta er vidare till praktiska åtgärder. Omfattningen bestäms helt av vad ni har för behov och möjligheter.

Kontakta oss

Kontakta oss för hitta rätt