Den självklara experten på morgondagens industriarbetsplats

Vetenskapen om att människor arbetar effektivare i ljusa, välplanerade miljöer är väl dokumenterat sedan decennier, ett faktum som fått svenska kontorsmöbelföretag att växa sig starka. På fabriksgolven har trivselfaktorn däremot lyst med sin frånvaro. Men tiderna förändras och modern tillverkningsindustri är idag ljusår från sotiga skorstenar och monotont arbete. Alingsåsbaserade Gigant erbjuder helhetslösningar för morgondagens fabriker, där attraktiva, effektiva och säkra miljöer står i centrum. Gigant är en del av börsnoterande B&B Tools.

Arbetsprocess

IPM:s erbjudande, steg 1

Insikt & strategi

Tillverkningsindustrin i Europa och Norden står inför helt nya utmaningar för att stå sig stark i den mördande globala konkurrensen. Fabriken står åter i centrum för en radikal förändringprocess där en ny industriell revolution tar sin början – en process där människan står i centrum, tillsammans med robotar och allt högre automatiseringsgrad. I denna kontext har IPM Ulricehamn och Gigants ledningsgrupp utvecklat en ny affärsplattform där visionen är att bli ryggraden i framtidens industri.

IPM:s erbjudande, steg 2

Design & innovation

Gigants nya erbjudande består av såväl mjuka som hårda värden. I grunden finns ett nytt metodiserat arbetssätt där kunden stöttas från analys till montering och driftsättning av Gigants lösningar. Som stöd finns ett rikt utbud av tjänster kopplat till specifika kompetensområden såsom lyft, buller, belastningsergonomi eller 5S. IPM Ulricehamn har hjälpt Gigant att konceptualisera sitt nya erbjudande med en rad digitala verktyg. Sajten gigant.se är navet i säljprocessen.

IPM:s erbjudande, steg 3

Sälj & marknadsföring

Gigant arbetar successivt med att optimera sitt sälj- och marknadsföringsarbete enligt inbound marketing, där visionen är att ta ett kunskapsledarskap genom ett aktivt redaktörskap och att regelbundet publicera material som effektiviserar kundens verksamhet.

Catharina Nord, Ägare, projektledare & säljansvarig

Catharina Nord

Kundansvarig projektledare & försäljningschef

0321 - 53 14 13 catharina@ipmulricehamn.se LinkedIn-profil