Digital kampanj för hyresrätter

Uddevallahem är en kommunal bostadsstiftelse som äger och förvaltar hyresbostäder i Uddevalla. Idag har Uddevallahem omkring 4 500 lägenheter och drygt 9 000 hyresgäster. I takt med att hyresgästernas samt de potentiella hyresgästernas digitala beteenden förändras ville Uddevallahem erbjuda nya vägar för att kunna ta del av information kring nya bostadsprojekt. På IPM Ulricehamn hjälpte vi dem med två digitala kampanjer för att göra informationen mer lättillgänglig och för att öka intresset för Uddevallahems nybyggnationer.

www.uddevallahem.se

Arbetsprocess

IPM:s erbjudande, steg 1

Uppdrag

Det huvudsakliga uppdraget bestod i att öka intresset och således även intresseanmälningarna för två av Uddevallahems nybyggnationer, Projekt Rudan och Projekt EOL. För att bättre nå ut till potentiella hyresgäster och för att bättre kunna mäta insatserna var önskemålet från Uddevallahem en digital kampanj för respektive projekt.

Först ut stod Projekt Rudan, där bilder, budskap och annonsmaterial i stort sett redan var framtaget när vi på IPM tog vid, och vårt uppdrag blev därmed att utifrån det materialet skapa och driva en digital kampanj. Inför Projekt EOL fick vi i uppdrag att optimera grundmaterial och kampanjupplägg utifrån vad som fungerat bäst för Rudan.

IPM:s erbjudande, steg 2

Genomförande

För de digitala kampanjerna valde vi att arbeta med olika annonstyper under Facebook Ads och Google Adwords. Kampanjerna delades upp i olika faser, där vi under Rudan-kampanjen jobbade med att bygga intresse samt efterbearbetning. För EOL jobbade vi också med att bygga intresse, men gjorde också en specialutformad kampanj som löpte under helgen då lägenheterna släpptes. För optimalt resultat gjordes även vissa justeringar på landningssidan för respektive projekt.

Under Rudan-kampanjen jobbade vi utifrån redan framtaget material, där vissa mindre justeringar gjordes för att optimera materialet för digitala kanaler. Inför EOL-kampanjen tog vi fram annonser utifrån befintligt bildmaterial, där texter, knappar och annonsformat på ett tydligare sätt anpassades efter digitala kanaler, med snabbare kommunikation, större och renare bilder och tydligare call-to-actions. Mellan de olika kampanjperioderna utvärderades också vilka olika kanaler och annonstyper som gått bäst och kanalval justerades därefter till EOL-kampanjen, där vi även adderade Instagram stories.

Under båda kampanjperioderna var Uddevallahem högst delaktiga i det pågående arbetet, och arbetet kompletterades med kortare utbildningar för att inblandade personer på Uddevallahem själva skulle kunna följa kampanjerna och dess resultat.

IPM:s erbjudande, steg 3

Resultat

Konverteringsmålet var att få in nyhetsbrevsanmälningar för att ge kunderna information om när lägenheterna skulle släppas och när kunderna kunde ansöka om lägenhet. För Rudan fick Uddevallahem totalt in 153 anmälningar fram till lägenhetssläppet. 108 av dem kom från den digitala kampanjen vilket motsvarar 70% av alla anmälningar. Andra intressanta parametrar var att sajttrafiken ökade med 27,8 %, och besöken till projektsidan ökade med över 800 %. För Rudan hölls först ett förhandssläpp för redan befintliga hyresgäster. Därefter öppnades intresseanmälan upp för alla. Efterbearbetningen som följde därefter handlade mestadels om att behålla de förhöjda besökssiffrorna på sajten ytterligare en period.

Under EOL-kampanjen fick man in 173 st anmälningar till nyhetsbrev. Antalet användare på sajten ökade med 43 % och trafiken till projektets landningssida ökade med drygt 500 %. Efter lägenhetssläppet var tanken ursprungligen att också för denna kampanj göra en efterbearbetning, men då tillräckligt med intresseanmälningarna kommit in redan dag 1 sågs detta inte nödvändigt.

För dessa kampanjer kunde vi inte få tillgång till att mäta antalet intresseanmälningar som en konvertering. Det vi däremot vet är att man i båda fallen fick in tillräckligt med intresseanmälningarna samma dag som lägenhetssläppet skedde för att fylla hela nybyggnationen. I det fall där efterbearbetning gjordes handlade det snarare om att puscha besökssiffrorna på sajten ytterligare ett tag.

Catharina Nord, Ägare, projektledare & säljansvarig

Catharina Nord

Kundansvarig projektledare & försäljningschef

0321 - 53 14 13 catharina@ipmulricehamn.se LinkedIn-profil