En grossistjätte i förvandling

Grunda är en av nordens ledande grossister i förnödenheter för industri- och byggfackhandeln. Tillsammans med IPM Ulricehamn tar man sig nu an utmaningen att förändra och modernisera en bransch där sortiment- och butiksutveckling halkat efter i jämförelse med övrig handel. En stor del av arbetet är kartläggning av konsumentens behov och förändrade beteenden, för att skapa ett relevant erbjudande för morgondagens järnhandel.

Arbetsprocess

IPM:s erbjudande, steg 1

Insikt & strategi

Nordisk byggfackhandel är en svårdefinierad bransch med omfattande branschglidning och nya aktörer från närliggande detaljhandel dyker upp och utmanar kontinuerligt. IPM Ulricehamn och Grundas ledningsgrupp arbetar långsiktig med att skapa större tydlighet och kundfokus i en sektor där priset är enda konkurrensfördelen. I uppdraget ryms bland annat organisations- och sortimentsutveckling, en portfölj av egna varumärken, butikslösningar och säljstöd.

IPM:s erbjudande, steg 2

Design & innovation

Första vågen av nya affärskoncept från Grunda är ett helt nytt grepp inom kategorin handtag och beslag, ett stort och svåröverblickat sortiment för såväl butikspersonal som konsumenter med få aktörer och kända varumärken. Här skapade IPM Ulricehamn två tydliga varumärken med färre produkter, lättförståeliga sortimentsfamiljer och modern butiksinredning. Projektet föregicks av djupintervjuer och fokusgrupper för att verifiera såväl förpackningsdesign som kommunikationslösningar.

IPM:s erbjudande, steg 3

Sälj & marknadsföring

IPM Ulricehamn och ledningsgruppen utvecklade också ett nytt format för att bättre implementera Grundas nya erbjudande; dels inom den egna organisationen, dels mot både nya och befintliga återförsäljare. Ett lanseringsevent med film, avtäckning och bubbel föregick en hel dags utbildning/peptalk – ett format som också blev mallen för kommande införsäljningsturné.

Catharina Nord, Ägare, projektledare & säljansvarig

Catharina Nord

Kundansvarig projektledare & försäljningschef

0321 - 53 14 13 catharina@ipmulricehamn.se LinkedIn-profil