En textil investering med människan i fokus

Varbergsföretaget Taiga har gått från att vara ett bolag i mängden inom kategorin arbetskläder till en nischad specialist med få konkurrenter. Bolagets djupa kunskap om hur människan fungerar i olika klimat och arbetsmiljöer i kombination med mångårig erfarenhet i textil produktion har skapat ett erbjudande gör verklig skillnad för sina kunders verksamhet – klädsystem som direkt skapar ekonomiskt mätbara fördelar gällande skydd, användarens prestationsförmåga och inte minst sjukfrånvaro och trivsel. IPM Ulricehamn har arbetat som strategisk partner sedan 2008.

Taiga.se

Arbetsprocess

IPM:s erbjudande, steg 1

Insikt och strategi

IPM Ulricehamn och Taigas ledningsgrupp har främst arbetat med att göra företagets komplexa kunskapsbank mer tillgänglig och ”köpbar” – det är här Taiga står starka och tämligen unika även ur ett internationellt perspektiv. Taiga har sedan starten arbetat med fälttester och praktiska demonstrationer för att påvisa skillnaden mellan ett genomtänkt klädsystem och vanliga arbetsplagg. Här fanns också en viktig metodik att bygga vidare på.

IPM:s erbjudande, steg 2

Design och innovation

Det ligger mycket kunskap bakom att kunna klä sig rätt. Kunskap som i sin tur gör att arbetet blir mindre riskfyllt, bekvämare eller mer effektivt. Taiga har därför utvecklat ett unikt besökscenter, Taiga Climate Lab®, där tre klimatkammare med simulerade miljöer såsom monsunregn, arktisk kyla och djungelvärme både blir ett utbildningsformat och skyltfönster för företaget. Taiga Climate Lab® är också den naturliga platsen för företagets egen skola, Taiga Test Camp, där utbildningar i klädkunskap för olika klimatförhållanden och krävande arbetsmiljöer arrangeras under hela året. IPM Ulricehamn har tagit fram kommunikation och konceptuell inramning.

IPM:s erbjudande, steg 3

Sälj och marknadsföring

Vidare utvecklade vi en säljprocess och ett erbjudande som understödjer Taigas ambitiösa värdegrund – där inte bara plaggen ryms utan även aspekter som klimat, människans psykiska och fysiska förutsättningar, hållbarhetskrav och arbetsmiljöfaktorer. Säljprocessen innefattar också ett noga uttänkt system för att ta sig an varje uppdrag där kundens specifika behov analyseras i tre steg i syfte att erbjuda en så funktionell och skräddarsydd lösning som möjligt.

Catharina Nord, Ägare, projektledare & säljansvarig

Catharina Nord

Kundansvarig projektledare & försäljningschef

0321 - 53 14 13 catharina@ipmulricehamn.se LinkedIn-profil