Från skog till hus – hållbarhetsrapport

Hållbarhet har varit på mångas läppar det senaste året, och inte minst sedan det nya lagkravet om hållbarhetsrapportering trädde i kraft. Inom LindholmsGruppen är det Eksjöhus AB som omfattas av lagkravet, men i samband med att rapporteringen skulle genomföras såg man stora vinster med att inventera och strukturera hållbarhetsarbetet för samtliga bolag. Därmed upprättades en hållbarhetsrapport för hela LindholmsGruppen.

På IPM Ulricehamn fanns vi med genom hela processen, från analys till färdig rapport.

Arbetsprocess

IPM:s erbjudande, steg 1

Uppdrag

LindholmsGruppen är ett familjeägt bolag som har tillverkat hus sedan 1944. Koncernen innefattar bolagen Eksjöhus AB, Eksjö Industri, Eksjöhus Modulbygg och Eksjöhus Bostad AB. Koncernen hade under 2017 totalt 225 anställda och omsatte 830 mkr. Uppdraget blev att upprätta en hållbarhetsrapport enligt GRI standard som omfattar hela koncernen.

IPM:s erbjudande, steg 2

Genomförande

Arbetet med hållbarhetsrapporteringen innefattade flera workshops och arbetsmöten tillsammans med arbetsgruppen hos LindholmsGruppen. Med hjälp av en GAP-analys samt löpande dialog med bolagets intressenter kartlades vilka delar på hållbarhetsområdet som var viktigast för LindholmsGruppen att lyfta. Man definierade värdekedjan Från skog till hus och hur man jobbar enligt den kedjan.

IPM:s erbjudande, steg 3

Resultat

Arbetet resulterade i en hållbarhetsrapport för hela LindholmsGruppen.

Inom LindholmsGruppen har man tidigare jobbat med vissa områden kopplade till hållbarhet, men i och med lagkravet har arbetet strukturerats på ett mer systematiskt sätt. Efter att hållbarhetsrapporten för 2017 tagits fram har nya tankar kring hållbarhet väckts som kan vara viktiga för LindholmsGruppen att ta med sig i framtiden, och man jobbar vidare med att skapa en än bättre struktur för arbetet. Genom att analysera och kartlägga var man står idag på hållbarhetsområdet har man utifrån det kunnat välja ut fokusområden för framtida satsningar.

Jesper Fritzson på IPM Ulricehamn

Jesper Fritzson

VD, kundansvarig & strategisk rådgivare

0321 - 53 14 06 jesper@ipmulricehamn.se LinkedIn-profil