Hökerum Bygg: hållbarhetsrapport

Från och med verksamhetsåret 2017 är det obligatoriskt att upprätta en hållbarhetsrapport för företag som uppfyller minst två av tre kriterier; omsättning över 350 miljoner kronor, mer än 175 miljoner kronor i balansomslutning och fler än 250 anställda. Hökerum Bygg omfattas av lagen och hade behov av att kartlägga sitt arbete med hållbar utveckling för att ta fram en hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2017. Bolaget är ett familjeföretag med 74 anställda som har funnits sedan år 1968 och utvecklar bostadsrätter från Uppsala i norr till Malmö i söder. 2017 färdigställde bolaget 610 bostadsrätter.

Vi på IPM Ulricehamn har hjälpt till genom hela processen, från förstudie och nulägesanalys till färdig hållbarhetsrapport som integrerats med koncernens årsredovisning.

Arbetsprocess

IPM:s erbjudande, steg 1

Uppdrag

Hökerum Bygg uppfyller lagens kriterier för hållbarhetsrapport 2017. Uppdraget blev därför att stödja bolaget i processen att kartlägga det egna arbetet med hållbar utveckling och ta fram en hållbarhetsrapport som sedan integrerades med koncernens årsredovisning. Arbetet inleddes med workshop med ledningsgruppen för att kartlägga nuläget och utifrån resultatet beslutades att följa ramverket Global Reporting Initiatives Standards i arbetet med att ta fram bolagets hållbarhetsrapport.

IPM:s erbjudande, steg 2

Genomförande

Arbetet med att ta fram Hökerum Byggs hållbarhetsrapport genomfördes utifrån ramverket GRI Standards, tillämpningsnivå Core med en process i sex steg – Prepare, Connect, Define, Monitor, Report och Communicat. Under processen genomfördes flera workshops och arbetsmöten där IPM Ulricehamn fanns med och ledde arbetet. Hos Hökerum Bygg startades en hållbarhetsgrupp med representanter från alla avdelningar i bolaget. IPM Ulricehamns konsulter medverkar i gruppen för att vägleda och coacha i arbetet med att samla in och sammanställa data. I genomfördes bland annat en intressentdialog med djupintervjuer och workshops som underlag till bolagets väsentlighetsanalys för att fastställa vilka delar i hållbarhetsbegreppet som är viktigast för Hökerum Bygg att jobba med och redovisa i sin hållbarhetsrapport.

IPM:s erbjudande, steg 3

Resultat

På Hökerum Bygg hade man innan rapporteringen jobbat aktivt med vissa hållbarhetsfrågor och har som ett lokalt förankrat bolag tagit stort ansvar i många frågor med sitt engagemang i medarbetare, leverantörer och samhället företaget verkar i. Genom arbetet med hållbarhetsrapporten har Hökerum Bygg fått en större helhetsbild på bolagets arbete med hållbarhet, vad som redan idag görs bra och vad som kan förbättras ytterligare. Rapporteringen blev därför en positiv upplevelse och intresset för hållbarhetsområdet har vuxit inom företaget. Man har också kunnat skapa en annan struktur för arbetet framåt och lagt grunden för fortsatt rapportering av bolagets hållbarhetsdata.

Under projektets gång beslutade ledningen att producera en fullt utarbetade årsredovisning för koncernen Familjen Ståhl Invest och att Hökerum Byggs hållbarhetsrapport skulle publiceras som en integrerad del i denna. Efter arbetet med hållbarhetsrapporten för Hökerum Bygg har man nu beslutat sig för att utöka arbetet till att omfatta alla koncernens bolag till kommande år.

Jesper Fritzson på IPM Ulricehamn

Jesper Fritzson

VD, kundansvarig & strategisk rådgivare

0321 - 53 14 06 jesper@ipmulricehamn.se LinkedIn-profil