Sociala medier i jaktsfären

Att jobba med sociala medier är inte bara bra för att sprida kännedom om dig och dina produkter – för många företag är det också en bra plattform för att kommunicera med kunderna och skapa ett slags community kring företaget.

Jaktvärlden har generellt en oerhört engagerad målgrupp, där många andas och lever jakt. Man är dels intresserad av ny utrustning, dels också av allt nytt som sker inom jaktsfären och att dela den känslan man har kring sitt jaktintresse med andra. Länghemsbaserade Swedteam har tillverkat jaktkläder i närmre ett sekel, och såg sociala medier som en bra möjlighet till att få bättre kontakt med sin målgrupp och sina användare, samt att skapa en relation med jägaren året runt. På IPM hjälpte vi Swedteam med att sätta upp en strategi för det redaktionella arbete för att därefter driva det kontinuerliga arbetet med inlägg, nyheter m.m.

 

Arbetsprocess

IPM:s erbjudande, steg 1

Uppdrag

Uppdraget bestod inledningsvis i att sätta upp en strategi för hur man skulle arbeta med sociala medier i en contentplan. Ett Facebook-konto fanns sedan tidigare, men i uppdraget ingick att se över detta konto samt att sätta upp ett Instagram-konto. I samband med detta ville man också få in mer redaktionellt innehåll på sajten i form av en nyhetssida. Uppdraget därefter bestod i att löpande skapa och publicera inlägg för dessa kanaler.

IPM:s erbjudande, steg 2

Genomförande

Arbetet påbörjades med att vi producerade en contentplan, där ämnen, huvudsakliga målgrupper, frekvens, mål och tonalitet var några av de rubriker som definierades närmre. När de olika konton som skulle användas fanns uppsatta och klara var det dags att börja producera innehåll. Ett av de huvudsakliga målen med arbetet var att skapa en relation med jägaren året runt. Därmed utgick en stor del av innehållet från att fånga upp de olika jaktsäsongerna och de olika utmaningar, känslor och produkter som var relevanta för respektive säsong. En annan viktig del var att bjuda in till dialog med användare och potentiella kunder, samt att stärka Swedteams varumärke och kännedomen om företagets kompetens. För att göra det matchades det redaktionella arbetet mot kommunikationskoncepten som tagits fram för Swedteam och har följt samma fokusområden: Innovation, Expertis och Livsstil.

Sedan starten har arbetet hela tiden utvecklats, där det i sociala medier är särskilt viktigt att hålla koll på trender och vara uppmärksam på vilket innehåll som genererar mest intresse. Nya funktioner som tillkommit längs vägen är t.ex. Instagram stories. Även under fotograferingar som gjorts för varumärket har större fokus lagts på att också skapa bildmaterial som lämpar sig extra bra för sociala medier.

IPM:s erbjudande, steg 3

Resultat

Såväl följarsiffror som engagemanget från följarna har ökat stort sedan arbetet startade. Dialogen med användarna har utvecklats, med betydligt fler meddelanden med feedback och frågor samt fler som interagerar med inläggen och taggar Swedteam i sina egna inlägg och stories. Även bilden av varumärket har förändrats, där man fått ett mer välkänt varumärke men också stärkt sin position som ett kompetent jaktföretag med fokus på nya innovationer och teknologier.

Framför allt så har man lyckats med sitt huvudsakliga mål – att skapa en relation med jägaren året runt. Istället för att den överlägset största aktiviteten syns enbart under älgjakten så håller man nu en hög aktivitet och ser ett stort engagemang över årets alla säsonger.

Jesper Fritzson på IPM Ulricehamn

Jesper Fritzson

VD, kundansvarig & strategisk rådgivare

0321 - 53 14 06 jesper@ipmulricehamn.se LinkedIn-profil