The industry benchmark

Plåtspecialisten Jobro stod tryggt på starka finansiella ben, men ägarna ville mer och upplevde framför allt att de inte kunde växa utan rätt verktyg. Kärnan i erbjudandet behövde förtydligas – det var inte plåten sig som var det viktiga utan kunskapen om komplex industriell produktion. Den insikten blev också motorn i bolagets rekordsnabba förändring: från underleverantör till visionären med tillträde till premiumbiltillverkarnas styrelserum.

Jobro.se

Arbetsprocess

IPM:s erbjudande, steg 1

Insikt & strategi

Ledningsgruppen och IPM Ulricehamn arbetade inledningsvis med att kartlägga och definiera kravbilden på modern industriell produktion och i synnerhet fordonsindustrin – där en viktig insikt var marknadens stora efterfrågan på kompetens kring komplex tillverkning. Hur kan man bygga bilar kostnadseffektivare, men ändå möta slutkundens önskemål på fler nyheter, bättre kvalitet eller vassare design? För att matcha insikterna med ett relevant erbjudande skapade gruppen en ny vision: The industry benchmark.

IPM:s erbjudande, steg 2

Design och innovation

Hur ser en kunskapsledare ut? Med en helt ny grafisk plattform och en modern hemsida spelade plötsligt Jobro på samma planhalva som de ledande biltillverkarna. Själva navet i Jobros affär – processen – paketerades också om och gjordes lika enkel att köpa som att sälja.

IPM:s erbjudande, steg 3

Sälj och marknadsföring

Tillsammans skapade vi också en ny plattform för att förtydliga Jobros spetskompetens, dels för kunna kapitalisera fullt ut på sin kunskap, dels för att göra företaget mer tillgängligt och attraktivt för framtida medarbetare. Den plattformen blev Jobro Academy och segmenten ”Workshop”, ”Trainee” och ”Campus”.

Jesper Fritzson på IPM Ulricehamn

Jesper Fritzson

VD, kundansvarig & strategisk rådgivare

0321 - 53 14 06 jesper@ipmulricehamn.se LinkedIn-profil