Två bolag blev ett starkt varumärke

Scandicore Nordens Pappersindustri är en av nordens ledande tillverkare av papptuber och hylsor. 2009 förvärvade Scandicore Svenska AB, Nordens Pappersindustri. Vi fick i uppdrag att göra en analys av de båda företagen med syfte att genomlysa och få en insikt kring de båda bolagens varumärken, för att därefter kunna lämna ett råd och en handlingsplan för det nya bolaget.

Arbetsprocess

IPM:s erbjudande, steg 1

Insikt och strategi

Insiktsarbetet utfördes med hjälp av djupintervjuer av ledningsgruppen, tio nyckelmedarbetare samt tio kunder. Analysen visade att båda företagen var väl etablerade inom olika segment. Svagheter och styrkor kompletterade varandra och beslut fattades att fusionera de båda bolagen under namnet Scandicore Nordens Pappersindustri, som bolagsnamn och på sikt efter det att marknaden lärt känna “det nya företaget” enbart kommunicera Scandicore som varumärke. Med utgångspunkt i de båda bolagens historia och kompetens definierades också två affärsområden; papphylsor för tillverkande industri samt säljande förpackningslösningar.

IPM:s erbjudande, steg 2

Design och innovation

Varumärket Scandicore fick en grafisk identitet som symboliserade ett tryggt och etablerat men också modernt företag. Arbetet med den grafiska identiteten resulterade i ett komplett program för bolagets alla kommunikationsdelar: från en ny logotyp, typografi, färger och grafiska element till profilplagg och dekaler för företagsbilar.

IPM:s erbjudande, steg 3

Sälj och marknadsföring

Med utgångspunkt i de två affärsområdena utformade vi ett kommunikationskoncept med en enkel men kärnfull uppmaning: Tänk runt. Kommunikationskonceptet har fungerat som en dörröppnare i Scandicore säljarbete. Fler känner till företaget och vet vad de kan leverera – framförallt har fler inköpare och förpackningsdesigners börjat att ”tänka runt”.

Catharina Nord, Ägare, projektledare & säljansvarig

Catharina Nord

Kundansvarig projektledare & försäljningschef

0321 - 53 14 13 catharina@ipmulricehamn.se LinkedIn-profil