IPM logotyp
Datorer i närbild

När tekniken utvecklas i en rasande takt så påverkar det också våra kunder. Köpbeteenden förändras, prispressen blir större, varumärkesbyggande blir viktigare och traditionella försäljningsmetoder fungerar inte längre som de brukade.

Lösningen? Få kunderna att komma till dig, med hjälp av ett tydligt mervärde som förmedlas där och när kunderna vill ha det. Det kallas inbound marketing.

För nybörjare1-3 min läsning


Blogginlägg: 6 skäl till att välja inbound marketing

Läs blogginlägget

För nyfikna2-5 min läsning


Guide: så kommer du igång med inbound marketing

Ladda ner guide

För intresserade10-15 min läsning


Whitepaper: Grunden till inbound marketing

Ladda ner whitepaper
Varför inbound marketing?

Varför inbound marketing?

Idag får varumärken och expertis en allt större betydelse när prispressen fortsätter öka. En väg till att kommunicera ut ditt mervärde och verkligen nå ut till rätt kunder är inbound marketing.

Att processen med att skaffa nya kunder är oerhörd kostsam är nog de allra flesta införstådda med – särskilt om mycket tid ägnas åt potentiella kunder som inte resulterar i någonting. Alla vill vi konstruera marknadsföring som lockar precis rätt kunder och som därmed blir extremt lönsam. Helst vill vi kunna minska kostnaden för anskaffning av kunder överlag.

Den verklighet många av oss dock står inför är att vi fortfarande lägger mycket tid på kalla leads, dvs potentiella kunder som inte mynnar ut i någonting. Dessutom kan marknadsföringsstrategier som fungerat tidigare ha sämre verkan idag, när dina kunder pga av olika förändringar i omvärlden börjat agera och köpa annorlunda. Enligt en rapport från Tillväxtverket påverkar digitaliseringen allt ifrån hur våra kunder vill kommunicera med oss till hur våra affärsmodeller bör se ut. Inbound marketing är ett verktyg för att hantera dessa förändringar.

Inbound kostar 61% mindre än outbound

Digitaliseringen har förändrat dina kunder

En mängd saker har hänt med dina kunder det senaste decenniet och den främsta orsaken är den tekniska utvecklingen. Några av förändringarna som skett är:

  • Informationsanskaffning – Säljaren är inte längre kundens enda källa till information om en produkt eller tjänst. Nu är internet och sökmotorer störst. Kunden gör mycket research själv, vilket innebär att kunden ofta redan har en mängd information eller frågor med sig när den når dig.
  • Utbytbarhet – Kunden kan enkelt hitta leverantörer och alternativa lösningar på sina problem. Du behöver därför göra sådant som förtjänar kundens uppmärksamhet och som tydligt signalerar varför du är en bästa lösningen på kundens problem.
  • Prispress – När kunden själv kan hitta och välja bland olika leverantörer innebär det också att kunden enkelt kan hitta billigare alternativ. Med det följer också en större prispress. Det här gäller framför allt för dig som har en fysisk butik – hur ska du få kunderna att komma till dig när det finns billigare alternativ online?
  • Högre krav på innehåll – Mängden leverantörer och information att välja från ställer också större krav på dig och det du kommunicerar. Informationen ska vara tydlig, seriös och lättillgänglig – annars sållar kunden och väljer en annan leverantör.

De allra flesta märker nog av dessa förändringar i olika utsträckning, men gamla försäljningsmönster kan vara svåra att bryta. Vad gör vi nu för att kunderna ska välja oss?

Förtjäna uppmärksamheten – få kunderna att komma till dig

Det är här inbound marketing kommer in i bilden. Med inbound marketing går du ifrån de gamla försäljningsmetoderna, sk outbound marketing, där du kommunicerat ut det du vill sälja och kunderna endast lyssnat. Nu är det dags för dig att lyssna på kunden. Med inbound marketing ser vi till att du finns där kunden vill ha dig, när den vill ha dig där. Sluta skrika efter kunderna, låt dem istället komma till dig.

För att lyckas med detta behöver du som företagare förstå att du måste förtjäna uppmärksamhet och bygga förtroende bland potentiella kunder. Sociala medier, bloggar, guider, video, podcasts och onlineseminarier är alla viktiga delar i inbound marketing, då det är vägar för att nå fram till kunden, där kunden befinner sig och letar efter information eller lösningar. Med en smart strategi och rätt utförande märker ni snart att era potentiella kunder söker sig till er. Sannolikheten att dessa potentiella kunder kan bli varma leads, dvs att de faktiskt kan generera lönsamhet, är också stor.

Inbound vs Outbound venndiagram

Vinster med inbound marketing

Inbound marketing ger ökad försäljning.

Ingen annan digital strategi har ett lika högt fokus på försäljning som inbound marketing. Inbound marketing tar hänsyn till den mognadsprocess som ligger bakom varje köp, speciellt större köp, och ser till att göra den första delen av köpprocessen lättare för kunden. Målet med inbound marketing är förflyttning – att vi med hjälp av intressant och värdefullt innehåll förflyttar och utbildar kunden genom hela köpprocessen, från att problemet uppstår till slutligt köp. Det slutliga målet är fler kunder via varma leads.

Med inbound marketing minskar du antalet konkurrenter.

Är du också trött på att din expertis blir förbisedd och att kunderna istället väljer lågprisalternativ? Inbound marketing är ett bra verktyg för att kommunicera vilket mervärde du ger kunden och vilken expertis du besitter, då en stor del av inbound marketing handlar om att skapa värdefullt innehåll. Med ditt innehåll kan du utbilda kunderna kring deras problem för att få dem att inse vad du kan göra mer än det som lågprisaktörerna kan. När kunderna vet mer ställer de högre krav och på så sätt ser du till att antalet konkurrenter blir färre.

Med inbound marketing kan du följa effekterna av din marknadsföring.

I sin allra enklaste och renaste form kan man säga att syftet med bra marknadsföring är att den ska ge tillbaka mer pengar än vad man lagt ut. Inbound marketing är en digital strategi där du kartlägger dina leads och enkelt kan följa vad din marknadsföring får för effekter. I praktiken innebär det att du kan spåra potentiella kunders aktivitet på din sajt. Du kan bl.a. lära dig mer om deras intresseområden och du får en automatisk notifikation när kunden är redo att plockas upp av sälj.

Inbound marketing gör dig enkel att hitta, och ser till att du hittas av rätt personer.

Med hjälp av värdefullt innehåll publicerat i kanaler där kunderna faktiskt befinner sig och söker på lösningar efter sina problem, så blir du med inbound marketing lättare att hitta till. Dessutom ser du till att du i större utsträckning når rätt slags kunder, då det är de potentiella kunderna som letar upp dig.

Inbound marketing anpassar marknadsföringen efter varje potentiell kund.

En viktig del av inbound marketing är att värma potentiella kunder eller leads till kunder. Det görs med hjälp av ett verktyg som automatiserar processen, där varje lead och dess ageranden kartläggs och kommunikationen anpassas efter den potentiella kundens behov och intressen.

När passar inbound marketing?

Är det när jag säljer tomater och mjölk som jag ska använda inbound marketing? Nja, kanske inte, såvida du inte säljer någon särskild slags mjölk anpassad till en mängd allergier där många frågor finns hos kunden innan köpet görs. Inbound marketing passar nämligen allra bäst när det handlar om en längre köpprocess, där det tar tid för kunden att sätta sig in i sitt problem och val av leverantör, och i synnerhet vid B2B-affärer. Framför allt passar inbound marketing bra vid köp där kunden har många frågor och där expertis och stor kunskap efterfrågas, samt när det finns ett behov av att kunna förpacka sitt mervärde och få kunden att förstå och köpa det. Det handlar kanske framför allt om större beslut snarare än om köp av tomater, men vilka produkter och tjänster som inbound marketing lämpar sig bäst för kan variera stort.

Inbound genererar 54 % fler leads än outbound

Key takeaways:

Inbound marketing genererar försäljning, sajttrafik, leads och kundlojalitet 10 gånger mer effektivt än outbound.

Vad händer nu?

Nyfiken på vilken nytta inbound kan skapa för dig? Vi hjälper dig.
Tillsammans ser vi över ditt behov, dina mål och dina förutsättningar för att se var och hur inbound skulle kunna gynna dig. Vi hjälper dig med allt från analys av verksamhet och slutkund, till uppsättning och praktiskt arbete i inbound-verktyget Hubspot, under en överlämningsfas innan ni själva tar över och driver arbetet vidare. Omfattningen bestäms helt utifrån hur ditt behov och dina möjligheter ser ut.

Vill du komma igång redan idag?