Öka effektiviteten i din digitala säljprocess

Ökad trafik, bättre målgruppsanpassat innehåll, rätt marketingverktyg och en vettig strategi anpassad för dig och din affär. Det menar vi är nyckeln för en mer effektiv digital marknads- och säljprocess.

På IPM Ulricehamn har vi format ett team inom marknadsföring och försäljning som är fullt anpassat efter att en betydande del av försäljningen, nu och i framtiden, sker online. Oavsett om affären finns online i form av e-handel eller om online understöder en mer traditionell säljprocess är det viktigt att göra det bästa möjliga av sin onlinenärvaro. För oss betyder det:

Rätt strategi

Anton Sörlin är digital strateg på IPM Ulricehamn. Antons roll är att genom dataanalys och effektkattläggning identifiera styrkor, svagheter och behov hos våra kunder. Utifrån analysen, och kundens budget, skapas en integrerad marknads- och säljstrategi. Anton är i grunden webbutvecklare och integrerar en funktionsanalys av sajten i strategin.

Rätt trafik

Sofia Johansson är vår Online Marketing Manager. SEO, SEM, Google Ads, Paid social handlar om att skapa uppmärksamhet och driva rätt trafik till önskad destination. Vår modell vad gäller betald onlinemarknadsföring handlar mycket om att se till att ha rätt grundförutsättningar och att jobba med kontinuerlig optimering utifrån uppnått resultat.

Rätt innehåll

Henrik Erickson leder teamet samtidigt som han har huvudansvar för leverans av rätt budskap på rätt nivå för utvalda målgrupper. Content Marketing ger bäst resultat tätt integrerat med trafikdrivande åtgärder och ett väl anpassat marknadsföringssystem. Vi levererar kvalitetsinnehåll för sajt, sociala kanaler, e-mail och offlinekanaler i form av text, bild, film och podd.

Rätt system

Adam Halldén är IPM:s expert på CRM och digitala säljprocesser. Att ha kunskap om både leads och kunder är en viktig faktor för att göra bra saker online. Bra kunddata är en nyckel i effektiv marknadsföring och försäljning, inte minst inom B2B och B2C med en mer komplicerad köpresa. Bra bemötande och rätt agerande vid rätt tidpunkt gör att du står ut bland konkurrenterna.

Har du ett behov att se över hela, eller delar av, ditt arbete med marknadsföring och försäljning? Kontakta oss. Vi erbjuder alltid en kostnadsfri översyn och tre konkreta tips skräddarsydda för dig eller ditt företag.

Tycker du att allt detta låter som Inbound Marketing? Det gör det också. Inbound Marketing som begrepp har en tendens att uppfattas som stort och komplicerat. Inbound Marketing handlar om att genom bra innehåll, smarta kampanjer och ett marketingsystem attrahera, engagera och vårda prospects och kunder genom hela kundresan. Det är fullt möjligt att anamma Inbound-metodiken i delar och steg för steg vässa onlinenärvaron.