IPM. En ny byrå för

Vilka är vi?

IPM Ulricehamn är en strategisk varumärkesbyrå. Vi erbjuder affärsutveckling med varumärket som drivkraft. Alltid utifrån en enkel övertygelse: att varumärket är bolagets viktigaste tillgång.

När tekniken utvecklas förändras köpbeteenden, prispressen blir större och traditionella försäljningsmetoder fungerar inte längre som tidigare. Då får mjuka värden en större betydelse. Varumärke, vision och affärsidé är vår spelidé som driver arbetet framåt.

Eftersom många av de uppdrag vi tar oss an är komplexa värdesätter vi att arbeta tillsammans med våra kunder, för att tillsammans nå bästa möjliga lösning.

Kunskap

Vad kan vi?

I vårt arbete utgår vi från något av våra fyra främsta kompetensområden; Varumärkesutveckling, Webb, Hållbar utveckling och Onlinemarknadsföring. Uppdragens omfattning varierar och ofta inkluderas flera kompetensområden. Allt beroende på vad just ni behöver hjälp med.

Våra experter har rekryterats utifrån kundnytta. Här finns gedigen kompetens inom marknadsföring, försäljning, kommunikation, webbutveckling och grafisk produktion.

IPM_Icon_brown
Kunden

Vem är vår kund?

Traditionellt har vi haft fokus på B2B-uppdrag där produkten eller tjänsten är komplex och har en längre säljcykel. Många av våra kunder och uppdrag finns inom den tillverkande industrin och branscher som automation, bygg, textil och möbler. I takt med att digitaliseringen ökar blir uppdragen inom B2B och B2C allt mer lika varandra och vår kundlista mer gränsöverskridande.

Metod

Hur gör vi?

Ett gott samarbete börjar med att vi tillsammans gör en nulägesanalys och sätter upp en strategi för vårt gemensamma arbete. Varje process är unik, då inget företag eller problem till hundra procent liknar något annat. Strategin ligger sedan till grund för efterföljande utvecklingssteg och kommande marknadsföring.

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.