IPM logotyp
Närbild på broschyr åt Cleanera

Varumärket är bolagets enskilt viktigaste tillgång. Det anser i alla fall vi på IPM Ulricehamn. I en föränderlig värld är varumärket bland det enda hos företaget som är beständigt. I varumärket bör din vision och affärsidé rymmas och dessa bör genomsyra hela företaget. Det blir den gemensamma spelidén, den som vi agerar och beslutar efter i allt vi gör och som ger oss trovärdighet.

Idag finns en mängd leverantörer som förmodligen har produkter som liknar dina och varumärket blir då din största chans till att särskilja dig från dessa. Därför bör också ditt mervärde rymmas i varumärket – det som gör dig unik jämfört med dina konkurrenter. Genom att låta ditt mervärde göra dig mer konkurrenskraftig slipper du prispress och utesluter lågprisaktörer utan liknande mervärden som konkurrenter.

För nybörjare1-3 min läsning


Blogginlägg: Bli mer lönsam med varumärkesfokusering

Läs blogginlägget

För nyfikna6-8 min läsning


Case: Bolon - varumärket som affärskritiskt styrverktyg

Läs caset

För intresserade10-15 min läsning


Whitepaper: Känslor styr köp

Ladda ner whitepaper
Arbeta varumärkesfokuserat och bli mer lönsam

Arbeta varumärkesfokuserat och bli mer lönsam

Att arbeta varumärkesorienterat är påvisbart lönsamt. Undersökningen ”Brand Orientation Index”, där Sveriges 500 största företag kartlades, visar att varumärkesfokuserade företag är nästan dubbelt så lönsamma. Problemet är att många inte har sin spelidé riktigt klar för sig. Den kanske finns i huvudet på VD:n eller hos marknadsavdelningen när man tar fram kommunikationslösningar, men om inte alla har koll på och agerar efter den så når vi inte ända fram. Kollegorna på Sandberg presenterade 2015 en rapport där 50 företagare intervjuades kring vilka som är deras främsta utmaningar framöver. 88 % av de tillfrågade ansåg att en av de största utmaningarna var att förfina och definiera sitt varumärke och sitt erbjudande, då de såg att varumärken spelar en allt större roll.

En av de stora utmaningarna idag ligger i att särskilja sig från prispressande lågprisaktörer med produkter som liknar dina. Samtidigt styrs köpbeteenden i allt större utsträckning av känslor. Därmed får varumärket och dess associationer en större betydelse framför enskilda produkter. Så hur framtidssäkrar du – med ännu fler maskiner eller i ett starkt och tydligt varumärke?

Vill du lära dig om olika färgers betydelse och vilka som passar för ditt varumärke? Ladda ner vårt whitepaper: "Välj rätt färg och få nöjdare kunder".

75% högre lönsamhet hos företag som jobbar strategiskt med sitt varumärke

Vad händer nu?

Vill du stärka ditt varumärke men vet inte var du ska börja? Vi sätter oss ner för att tillsammans se över ert behov samt era förutsättningar och mål. Vi hjälper dig genom allt från en nulägesanalys till en plan för hur du ska utmärka dig från konkurrenterna, för att därefter ta er vidare till praktiska åtgärder. Omfattningen bestäms helt av vad ni har för behov men också för möjligheter.

Vi finns här när du vill jobba med bolagets viktigaste tillgång – varumärket.