Hållbarhet

Ett bra hållbarhetsarbete framtidssäkrar företaget och kan bli en hörnsten i din kommunikation. Vi kan hållbarhetsredovisning och jobbar med företag som mer än gärna visar upp sitt hållbarhetsarbete. IPM har en egen hållbarhetsstrateg och vi jobbar utifrån Globala målen och uppmuntrar redovisning enligt GRI standard.

Vi gör bland annat:
Strategiskt hållbarhetsarbete, Hållbarhetsrapportering, Hållbar kommunikation, Workshops

Hållbar lönsamhet – utan krångel

Hållbart företagande är att ha en affärsmodell som bygger lönsamhet för framtiden. Genom att öka produktiviteten med mindre resursåtgång, öka försäljningen utan att tumma på socialt ansvar och bygga förtroende hos kunderna genom säker hållbarhetskommunikation kommer ditt företag att fungera bättre – och ditt varumärke kommer att stärkas.

Ett enkelt sätt att definiera hållbarhetsbegreppen i ett företag är genom fyra E:

  • Ekologisk hållbarhet – Lönsam tillväxt med naturens metoder.
  • Etisk hållbarhet – Ökad produktivitet, mer med mindre.
  • Ekonomisk hållbarhet – Ökad försäljning över tid.
  • Estetisk hållbarhet – Att bygga förtroende och öka bolagets värde genom kommunikation/design

Blogginlägg: Lönsamhet och hållbarhet, går det ihop?
Guide: 5 tips för hur du kommer igång med ditt hållbarhetsarbete
Whitepaper: Grunden till en hållbarhetsredovisning

Lagen om hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning är från och med 2017 obligatoriskt att upprätta för företag som uppfyller minst två av följande kriterier: Mer än 350 miljoner SEK i omsättning, mer än 175 miljoner SEK i balansomslutning, fler än 250 anställda.

Vi tycker att två saker är viktiga att tänka på i detta:

Första och viktigaste steget i en hållbarhetsredovisning är att göra en väsentlighetsanalys i vilken du får kontroll över vilka frågor dina intressenter värderar och var du har påverkan. Det är dessa frågor du ska koncentrera redovisningen kring.

Det andra är att utnyttja hållbarhetsredovisningen i det långsiktiga arbetet och göra redovisningen till en process för förbättring.

Vi är utbildade inom redovisning enligt GRI G4, den ledande metoden för hållbarhetsredovisning. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning, så reder vi ut vad som gäller för ditt företag och hur du kan få maximalt värde av redovisningsprocessen.

Berätta vad du gör och vad du vill göra på hållbarhetsområdet. Var ärlig och ducka inte för de svåra frågorna. Och utbilda din personal så de kan vara dina bästa ambassadörer. Vill du börja arbeta mer konsekvent med hållbarhet? Eller har du behov av att kommunicera det du redan gör? Vi på IPM Ulricehamn hjälper dig genom resan.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Catharina Nord, Ägare, projektledare & säljansvarig

Catharina Nord

Kundansvarig projektledare & försäljningschef

0321 - 53 14 13 catharina@ipmulricehamn.se LinkedIn-profil