Hållbara varumärken är lönsamma varumärken

I vissa organisationer är hållbarhet en hygienfaktor. För andra finns det inte på ens agendan. Var befinner du dig?

Hållbar utveckling och hållbart företagande skapar förtroende, lönsamhet och lägger grunden till en sund affärsutveckling. Företag som arbetar strategiskt med sitt varumärke är nästan dubbelt så lönsamma – det är fakta. Här på IPM kallar vi det affärsutveckling med varumärket som drivkraft och är något vi arbetat med i snart 40 år.

Vi hjälper dig hitta din hållbarhet

Klimatavtryck? Mångfald? Eller är arbetsmiljö den viktigaste hållbarhetsfrågan i din verksamhet?

Hållbarhet betyder olika saker för olika organisationer. Men alla har de en sak gemensamt – allt börjar i styrelserummet.

Ett lyckat hållbarhetsarbete startar med ledningsgruppen och integreras sedan i verksamheten och varumärket. Vi arbetar alltid utifrån perspektivet att en lyckad hållbarhetskommunikationen börjar med ett lyckat hållbarhetsarbete.

CommToAct Planet

För att visa vår ambition och seriositet har vi valt att gå med i CommToAct Planet, ett initiativ där marknadsföringens roll i klimatomställningen står i fokus. Att motverka greenwashing, greenhushing och att minska koldioxidutsläppen inom marknadsföring är de tre mål som ska eftersträvas av alla medlemmar.

CommToAct Planet logotyp

I samarbete med Hållbarhetsteamet

Vi samarbetar med Hållbarhetsteamet, ett företag med lång erfarenhet av strategisk hållbarhetsutveckling, -rapportering och kommunikation från såväl små företag som globala koncerner och offentliga aktörer.

Vi på Hållbarhetsteamet vill skapa trovärdig och transparent hållbarhetskommunikation som stärker ditt varumärke. För att ge dig de bästa förutsättningarna samarbetar vi med IPM, en varumärkesbyrå med många års erfarenhet att utveckla varumärken med hållbarhetsfrågor som en röd tråd.

– Anna Carendi, grundare Hållbarhetsteamet

Tillsammans identifierar vi de frågor som gör skillnad för din verksamhet, organisation och affär. Vi hittar dina väsentliga hållbarhetsfrågor och lägger grunden till en trovärdig hållbarhetskommunikation som stärker ditt varumärke och gör dig mer attraktiv som arbetsgivare och affärspartner. Och som gör skillnad för samhället.

Hållbarhetsteamet, gruppbild

Det är först när hållbarhet blir en del av ditt varumärke och din strategi som du kan få verkligt genomslag.

Anna Carendi, grundare Hållbarhetsteamet

Det här är vi riktigt grymma på

 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Workshops
 • Omvärldsanalys
 • Nulägesanalys
 • GAP-analys
 • Vision & värdegrundsarbete
 • Strategi & målformulering
 • Utveckling av hållbara affärsmodeller
 • Hållbarhetsrapport enligt ÅRL
 • Hållbarhetsredovisning enligt GRI
 • Hållbarhetskommunikation
 • Hållbarhetsrapportering

2 av 3

Kunderna gillar hållbarhet. 2 av 3 företagare säger att deras hållbarhetsarbete har gett en bättre relation med kunderna. (Källa: Företagarna.)

29%

29% av de tillfrågade i Företagarnas undersökning uppger ökad konkurrenskraft som anledningen till att man bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. Det är därmed den vanligaste orsaken. (Källa: Företagarna.)

4 av 10

4 av 10 företag saknar en hållbarhetsstrategi. Den främsta orsaken är kompetensbrist i det egna företaget. (Källa: VD-tidningen.)