Inbound Marketing

Enkelt uttryckt handlar Inbound Marketing hela din digitala närvaro – om att skapa attraktionskraft i de kanaler där dina potentiella kunder finns. Den som erbjuder innehåll av värde bygger över tid följare som går från intresserade till kunder, och i bästa fall ambassadörer. Vi är Hubspot Partner och jobbar med Hubspots metodik för automatisering, mätbarhet och effektivisering av både marknad och sälj.

Vi gör bland annat:
Inbound Marketing & Sales-strategi, Utbildning Hubspot, Digital copy, Podcasts

Inbound marketing – en helhetsmodell

När tekniken utvecklas i en rasande takt så påverkar det också våra kunder. Köpbeteenden förändras, prispressen blir större, varumärkesbyggande blir viktigare och traditionella försäljningsmetoder fungerar inte längre som de brukade.

Lösningen? Få kunderna att komma till dig, med hjälp av ett tydligt mervärde som förmedlas där och när kunderna vill ha det. Det kallas inbound marketing.

Blogginlägg: 6 skäl till att välja inbound marketing
Guide: så kommer du igång med inbound marketing
Whitepaper: Grunden till inbound marketing

Digitaliseringen har förändrat dina kunder

En mängd saker har hänt med dina kunder det senaste decenniet och den främsta orsaken är den tekniska utvecklingen. Några av förändringarna som skett är:

  • Informationsanskaffning – Säljaren är inte längre kundens enda källa till information om en produkt eller tjänst. Nu är internet och sökmotorer störst. Kunden gör mycket research själv, vilket innebär att kunden ofta redan har en mängd information eller frågor med sig när den når dig.
  • Utbytbarhet – Kunden kan enkelt hitta leverantörer och alternativa lösningar på sina problem. Du behöver därför göra sådant som förtjänar kundens uppmärksamhet och som tydligt signalerar varför du är en bästa lösningen på kundens problem.
  • Prispress – När kunden själv kan hitta och välja bland olika leverantörer innebär det också att kunden enkelt kan hitta billigare alternativ. Med det följer också en större prispress. Det här gäller framför allt för dig som har en fysisk butik – hur ska du få kunderna att komma till dig när det finns billigare alternativ online?
  • Högre krav på innehåll – Mängden leverantörer och information att välja från ställer också större krav på dig och det du kommunicerar. Informationen ska vara tydlig, seriös och lättillgänglig – annars sållar kunden och väljer en annan leverantör.

De allra flesta märker nog av dessa förändringar i olika utsträckning, men gamla försäljningsmönster kan vara svåra att bryta. Vad gör vi nu för att kunderna ska välja oss?

Förtjäna uppmärksamheten – få kunderna att komma till dig

Det är här inbound marketing kommer in i bilden. Med inbound marketing går du ifrån de gamla försäljningsmetoderna, sk outbound marketing, där du kommunicerat ut det du vill sälja och kunderna endast lyssnat. Nu är det dags för dig att lyssna på kunden. Med inbound marketing ser vi till att du finns där kunden vill ha dig, när den vill ha dig där. Sluta skrika efter kunderna, låt dem istället komma till dig.

För att lyckas med detta behöver du som företagare förstå att du måste förtjäna uppmärksamhet och bygga förtroende bland potentiella kunder. Sociala medier, bloggar, guider, video, podcasts och onlineseminarier är alla viktiga delar i inbound marketing, då det är vägar för att nå fram till kunden, där kunden befinner sig och letar efter information eller lösningar. Med en smart strategi och rätt utförande märker ni snart att era potentiella kunder söker sig till er. Sannolikheten att dessa potentiella kunder kan bli varma leads, dvs att de faktiskt kan generera lönsamhet, är också stor.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Henrik Erickson på IPM Ulricehamn

Henrik Erickson

Inbound Marketing & Sales Manager

0321 - 53 14 10 henrik@ipmulricehamn.se LinkedIn-profil