Varumärkesutveckling

”Vi utvecklar varumärken som får företag att växa”, brukar vi säga. Varumärket är bolagets viktigaste tillgång. Här finns affärsidé och vision. Vi hjälper företag med allt från att paketera erbjudande till positionering i förhållande till konkurrenter, intern implementering och att bli en attraktiv arbetsgivare. När vi jobbar med varumärkesutveckling jobbar vi nära ledningsgrupp och chefer.

Vi gör bland annat:
Varumärkesstrategi, Varumärkesplattform, Värderingshandbok, Positionering

Stärk ditt varumärke

Varumärket är bolagets enskilt viktigaste tillgång. Det anser i alla fall vi på IPM Ulricehamn. I en föränderlig värld är varumärket bland det enda hos företaget som är beständigt. I varumärket bör din vision och affärsidé rymmas och dessa bör genomsyra hela företaget. Det blir den gemensamma spelidén, den som vi agerar och beslutar efter i allt vi gör och som ger oss trovärdighet.

Idag finns en mängd leverantörer som förmodligen har produkter som liknar dina och varumärket blir då din största chans till att särskilja dig från dessa. Därför bör också ditt mervärde rymmas i varumärket – det som gör dig unik jämfört med dina konkurrenter. Genom att låta ditt mervärde göra dig mer konkurrenskraftig slipper du prispress och utesluter lågprisaktörer utan liknande mervärden som konkurrenter.

Blogginlägg: Bli mer lönsam med varumärkesfokusering
Case: Bolon – varumärket som affärskritiskt styrverktyg
Whitepaper: Känslor styr köp

Vad händer nu?

Vill du stärka ditt varumärke men vet inte var du ska börja? Vi sätter oss ner för att tillsammans se över ert behov samt era förutsättningar och mål. Vi hjälper dig genom allt från en nulägesanalys till en plan för hur du ska utmärka dig från konkurrenterna, för att därefter ta er vidare till praktiska åtgärder. Omfattningen bestäms helt av vad ni har för behov men också för möjligheter.

Vi finns här när du vill jobba med bolagets viktigaste tillgång – varumärket.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Catharina Nord, Ägare, projektledare & säljansvarig

Catharina Nord

Kundansvarig projektledare & försäljningschef

0321 - 53 14 13 catharina@ipmulricehamn.se LinkedIn-profil