IPM logotyp
Krok i taket, interiör på IPM Ulricehamn:s kontor

Vi framtidssäkrar svensk industri

Världen omkring oss förändras i en rasande takt. Vi lever i en brytningstid där reklam inte gör jobbet lika bra längre; lösningar som inte nås av rätt personer och som knackar på när ingen har bett om det. Med insikt och strategiskt perspektiv tar vi oss an våra kunders utmaningar och guidar dem rätt i jakten på affärsnytta.

Boka en kostnadsfri rådgivning

 

Vilka är vi?

IPM Ulricehamn är en strategisk kommunikationsbyrå i Ulricehamn, Västra Götaland. Vi erbjuder affärsutveckling med varumärket som drivkraft. Alltid utifrån en enkel övertygelse: att få företag och ledningsgrupper vi möter att växa. Ekonomiskt, geografiskt och mentalt.

Magnus och Sonja i möte

Affärsutveckling med varumärket som drivkraft

Vi har en stark övertygelse om att varumärket är bolagets viktigaste tillgång. När tekniken utvecklas i en rasande takt så påverkar det våra kunder – köpbeteenden förändras, prispressen blir större och traditionella försäljningsmetoder fungerar inte längre som de brukade. Då får mjuka värden en större betydelse med varumärket i centrum. På IPM Ulricehamn arbetar vi alltid med målet att skapa affärsnytta för våra kunder, där varumärke, vision och affärsidé är spelidén som driver arbetet.

Eftersom många av de uppdrag vi tar oss an är oerhört komplexa värdesätter vi att arbeta tillsammans med våra kunder, för att tillsammans nå bästa möjliga lösning.

Vad kan vi?

I vårt arbete utgår vi framför allt från något av våra fyra främsta kompetensområden; Varumärkesorientering, Digitalisering, Hållbar utveckling och Inbound marketing. Uppdragens omfattning kan variera stort och somliga inkluderar flera kompetensområden. Allt beroende på vad just ni behöver hjälp med.

På IPM Ulricehamn har vi personal med brett skilda bakgrunder och utbildningar i bagaget. Vi besitter kompetens inom allt från grafisk design och webblösningar till sälj och beteendevetenskap. Långt ifrån alla är fostrade inom byråvärlden – flera av oss har också ”suttit på andra sidan” och arbetat hos den typ av företag som idag är våra kunder. Den här bredden ser vi som en av våra absolut främsta tillgångar.

Vem är vår kund?

Vi passar ofta bäst med B2B-uppdrag där produkten eller tjänsten är komplex och har längre säljcykler. Många av våra kunder och uppdrag återfinns också inom den tillverkande industrin och branscher som t.ex automation, bygg, textil och möbler. Uppdragsgivaren är i regel hela ledningsgruppen där fokus ligger i att driva förändring och generera långsiktig hållbar tillväxt.

Hur gör vi?

Grunden i vårt arbete är en egenutvecklad process i tre steg. Det är utifrån denna vi tar oss an och genomför ett uppdrag. Stegen i processen ser ut som följer:

IPM:s tjänster i tre steg

Ett gott samarbete börjar alltid med att vi tillsammans gör en nulägesanalys och sätter upp en strategi för vårt gemensamma arbete. Varje process är unik, då inget företag eller problem till hundra procent liknar något annat.

Med hjälp av denna process hjälper vi våra kunder att sätta upp strategier för hur de ska stå stadigt även i framtiden.