Om oss

En ny byrå för en tid

Världen omkring oss förändras. Det gör IPM Ulricehamn också. Vi anpassar, och uppdaterar, oss ständigt för att leverera de bästa lösningarna på nutidens och framtidens utmaningar. Vi är en klassisk reklambyrå som blivit digital. Med ett strategiskt perspektiv tar vi ett helhetsgrepp om kundens värld.

Vilka är vi?

IPM Ulricehamn är en strategisk varumärkesbyrå i Ulricehamn, Västra Götaland. Vi erbjuder affärsutveckling med varumärket som drivkraft. Alltid utifrån en enkel övertygelse: att få företag och ledningsgrupper vi möter att växa. Ekonomiskt, geografiskt och mentalt.

Vi har en stark övertygelse om att varumärket är bolagets viktigaste tillgång. När tekniken utvecklas i en rasande takt så påverkar det våra kunder – köpbeteenden förändras, prispressen blir större och traditionella försäljningsmetoder fungerar inte längre som de brukade. Då får mjuka värden en större betydelse. På IPM Ulricehamn arbetar vi alltid med målet att skapa affärsnytta för våra kunder, där varumärke, vision och affärsidé är spelidén som driver arbetet.

Eftersom många av de uppdrag vi tar oss an är komplexa värdesätter vi att arbeta tillsammans med våra kunder, för att tillsammans nå bästa möjliga lösning.

Vad kan vi?

I vårt arbete utgår vi framför allt från något av våra fyra främsta kompetensområden; Varumärkesutveckling, Webb, Hållbar utveckling och Inbound marketing. Uppdragens omfattning varierar och somliga inkluderar flera kompetensområden. Allt beroende på vad just ni behöver hjälp med.

På IPM Ulricehamn har vi personal med brett skilda bakgrunder och utbildningar i bagaget. Vi besitter kompetens inom allt från grafisk design och webblösningar till sälj och journalistik. Långt ifrån alla är fostrade inom byråvärlden – flera av oss har också ”suttit på andra sidan” och arbetat hos den typ av företag som idag är våra kunder. Bredden ser vi som en av våra absolut främsta tillgångar.

Vem är vår kund?

Vi passar ofta bäst med B2B-uppdrag där produkten eller tjänsten är komplex och har längre säljcykel. Många av våra kunder och uppdrag återfinns också inom den tillverkande industrin och branscher som till exempel automation, bygg, textil och möbler. Uppdragsgivaren är i regel hela ledningsgruppen där fokus ligger i att driva förändring och generera långsiktig hållbar tillväxt.

Hur gör vi?

Grunden i våra större samarbeten är en egenutvecklad process i tre steg. Det är utifrån denna vi tar oss an och genomför uppdraget. Stegen i processen ser ut som följer:

IPM:s tjänster i tre steg

 

Ett gott samarbete börjar med att vi tillsammans gör en nulägesanalys och sätter upp en strategi för vårt gemensamma arbete. Varje process är unik, då inget företag eller problem till hundra procent liknar något annat. Strategin ligger sedan till grund för efterföljande utvecklingssteg och kommande marknadsföring.

Boka en kostnadsfri rådgivning