Tjänster

Ny sajt eller nytt varumärke? Vi tar oss an både mindre och större projekt men alltid med samma drivkraft – att skapa affärsnytta för våra kunder. Vi hjälper våra kunder att växa. I stort och smått.

Varumärkesutveckling

”Vi utvecklar varumärken som får företag att växa”, brukar vi säga. Varumärket är bolagets viktigaste tillgång. Här finns affärsidé och vision. Vi hjälper företag med allt från att paketera erbjudande till positionering i förhållande till konkurrenter, intern implementering och att bli en attraktiv arbetsgivare. När vi jobbar med varumärkesutveckling jobbar vi nära ledningsgrupp och chefer.

Vi gör bland annat:
Varumärkesstrategi, Varumärkesplattform, Värderingshandbok, Positionering

Inbound Marketing

Enkelt uttryckt handlar Inbound Marketing hela din digitala närvaro – om att skapa attraktionskraft i de kanaler där dina potentiella kunder finns. Den som erbjuder innehåll av värde bygger över tid följare som går från intresserade till kunder, och i bästa fall ambassadörer. Vi är Hubspot Partner och jobbar med Hubspots metodik för automatisering, mätbarhet och effektivisering av både marknad och sälj.

Vi gör bland annat:
Inbound Marketing & Sales-strategi, Utbildning Hubspot, Digital copy, Podcasts

Hållbarhet

Ett bra hållbarhetsarbete framtidssäkrar företaget och kan bli en hörnsten i din kommunikation. Vi kan hållbarhetsredovisning och jobbar med företag som mer än gärna visar upp sitt hållbarhetsarbete. IPM har en egen hållbarhetsstrateg och vi jobbar utifrån Globala målen och uppmuntrar redovisning enligt GRI standard.

Vi gör bland annat:
Strategiskt hållbarhetsarbete, Hållbarhetsrapportering, Hållbar kommunikation, Workshops

Insikt och strategi

”Vi hittar – vi hittar inte på”. Våra mest framgångsrika kundcase bottnar i ett insikts- och strategiarbete. Vi gillar djupintervjuer som arbetsmetod, med målet att förstå vad dina kunder vill ha.

Vi gör bland annat:
Djupintervjuer, Omvärlds- och branschanalys, Målgruppsarbete, Organisationsutveckling

Webb

En enkel hemsida för det lilla företaget eller en omfattande sajt med e-handel, PIM eller applikationer. Vi har bred kompetens när det kommer till webb. Ett bra webbprojekt startar med en översyn och en behovsanalys och slutar med en sajt med design och innehåll som pratar med de målgrupper som du vill nå. Vi bygger sajter, och väljer system, som motsvarar kundens behov.

Vi gör bland annat:
Webbproduktion, Behovsanalys webb, PIM, Digital copy

Sociala Medier

Alla företag, oavsett bransch, kan bygga sin affär i sociala medier. Ett bra jobb på Facebook, Linkedin och Instagram handlar mycket om rätt innehåll i rätt kanal vid rätt tidpunkt. Vi hjälper företag med både strategi och med innehåll för olika kanaler.

Vi gör bland annat:
Målgruppsanalays, Redaktionell planering, Digital copy

Digital annonsering

På IPM skiljer vi digital marknadsföring från webb, inbound och sociala medier. När vi pratar digital marknadsföring menar vi betald annonsering, framför allt i Googles och Facebooks nätverk. Vi är experter på att planera och producera annonser till sociala medier. Analys och optimering av digitala kampanjer ingår alltid i vårt erbjudande.

Vi gör bland annat:
Digitala kampanjer, Annonsering i digitala nätverk, SEO och SEM, Analys och optimering

Grafisk identitet

Vårt ursprung finns till stor del i den traditionella reklambyrån. Idag är vi digitala men kunskapen om grafisk produktion sitter i vårt DNA. Vi löser hur du ser ut.

Vi gör bland annat:
Grafisk profil, Styleguides, Logotyper, Förpackningsdesign

Trycksaker

Världen är digital men det finns fortfarande tillfällen då en tryckt produkt gör jobbet. Vi har lång erfarenhet av printproduktion i alla storlekar.

Vi gör bland annat:
Kataloger, Företagspresentationer, Mässkoncept, Annonsproduktion

Kommunikationskoncept

Att lägga upp en strategi för kommunikationen på längre sikt är avgörande för att hålla ihop marknadsföringens olika delar. Vi tar fram koncept tillsammans med företag – och genomför gärna arbetet tillsammans.

Vi gör bland annat:
Reklamkoncept, Kommunikationsstrategi, Contentplan