Vi hittar det som växer ditt varumärke

Varumärket är bolagets viktigaste tillgång. Vi hjälper företag med allt från att paketera erbjudande till positionering, intern implementering och att bli en attraktiv arbetsgivare.

I varumärket ryms din vision, din affärsidé och dina mål. Tillsammans med ledningsgrupper och medarbetare hjälper vi stora och små företag att stärka sitt varumärke, både internt och externt. Från positionering och kommunikationsplattformar till hållbarhetsarbete och affärsutveckling. Vi gillar djupintervjuer som arbetsmetod eftersom det hjälper oss att förstår dina och dina kunders behov, önskemål och utmaningar. Eller som vi brukar säga: vi hittar – vi hittar inte på.

IPM har lyssnat på våra behov, förstått våra utmaningar och skapat en tydlig plan för hur vi tar ByggArvid till önskad position och nivå. Spot on.

Elisabeth Dahlgren, VD, ByggArvid

Det här är vi riktigt grymma på

 • Varumärkesplattform
 • Arbetsgivarvarumärke
 • Insikt
 • Affärsutveckling
 • Djupintervjuer
 • Omvärlds- och branschanalys
 • Målgruppsarbete
 • Organisationsutveckling
 • Varumärkesstrategi
 • Värderingshandbok
 • Positionering

Knivskarp strategi & kreativ idéstorm.